Hoewel bij het maken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet juist is. De uitgever van deze website is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De uitgever draagt ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit de gebruikte bronnen.


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de uitgever of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever spant zich in om de juiste auteur van geplaatst fotomateriaal te achterhalen, toestemming te vragen indien mogelijk en plaatsen van een naamsvermelding. Mocht u beeldmateriaal tegenkomen waarvan u de auteursrechten bezit, en van mening zijn dat er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Ook houden wij met deze cookies statistieken bij hoe vaak, en door wie, onze website wordt bezocht. Als u geen prijs stelt dat uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen, kunt u de 'do not track' optie in uw webbrowser inschakelen. In dat geval respecteren wij deze keuze.

Uw IP adres wordt niet opgeslagen of gebruikt voor het registreren van uw bezoek. Enige uitzondering hierop is bij het insturen van beeldmateriaal. Echter wordt, na het verwerken van de ingestuurde beelden, deze informatie definitief verwijderd. Reden dat uw IP adres tijdelijk wordt opgeslagen is om misbruik van het uploadsysteem te voorkomen. 
 
We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dit moet.

Wij zorgen ervoor dat eventuele persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo maken we gebruik van het beveiligde https (SSL protocol) voor alle verkeer van- en naar onze website. Ook passen we de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt  altijd contact met ons opnemen. 

U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben
- uitleg krijgen over wat we met de persoonsgegevens doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, neem dan eerst contact met ons op. Komt u er niet aan uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.