In de 19e eeuw kon iedereen zijn eigen tapperij, café of herberg beginnen. Op veel plaatsen werd de voorkamer ingericht als een kleine café. De inrichting was huiselijk, met kleedjes op de houten vaak bruine tafels en ronde, houten bruine stoelen. De naam van de zgn. bruine kroeg is een verwijzing naar de bruine inrichting van de huiskamercafés. Vrouwen verdienden zo een extra zakcentje door gasten in hun voorkamer te verwelkomen en ze drank te serveren.Zo rond 1870 waren er meer dan honderd van dit soort drinkgelegenheden in Steenbergen, waarvan ruim de helft binnen de vesting te vinden was. In 1881 werd een tamelijk dure vergunning verplicht voor het uitbaten van een huiskamercafé, om de handel in sterke drank te reguleren en openbare dronkenschap te beteugelen. Door de invoering van deze drankwet nam het aantal cafés flink af, maar er bleven nog heel wat over.

Op wijkregistersteenbergen.nl zijn aanwezige cafés in Steenbergen rond 1870 zichtbaar gemaakt door een zgn. café schildje. Dit schildje is geplaatst voor de straatnaam. Vaak is op dit adres geen café meer gevestigd. Het is een leuke wetenswaardigheid, dat zo'n 150 jaar geleden op deze locatie een drankje besteld kon worden.