We heten u welkom op 'wijkregistersteenbergen.nl': een website die u meeneemt in de historie van Steenbergen. Via deze website komt u meer te weten over de historie van een adres in onze stad en de (hoofd)bewoners ervan. 

Waar woonden onze voorouders?
Voor 1949 werden adressen niet aangeduid met straatnaam en huisnummer. Steenbergen was verdeeld in wijken en men maakte gebruik van een combinatie van een wijknummer en een straatnaam. Ieder gebouw in een wijk kreeg een wijkletter met een nummer toegewezen. Zo woonde men bijvoorbeeld op A68 of B306. In diverse aktes, opgemaakt tussen 1806 en 1949, worden adressen op deze wijze aangeduid. Veel mensen zijn benieuwd naar de locatie, die bij een dergelijke wijknummering hoort om zo een beeld te krijgen waar hun voorouder woonde. Deze website geeft antwoord op die vraag!

In onze database vindt u op dit moment gegevens van eigenaren en (hoofd)bewoners van 1863 tot 1940, die woonden in wijk A, B en E. Onder Wijk A en B vallen alle straten die binnen de vesting liggen. Vanaf 1920 vindt er stadsuitbreiding plaats. Straten als Molenweg, Burgemeester van Loonstraat en een deel van de Wouwsestraat werden omgenummerd van Wijk E naar Wijk B. De adressen van Wijk E zijn ook doorzoekbaar en liggen ten zuiden van de vesting en in het Oudland.IJzeren Put

In 1437 wordt de ‘IJSERPUT’ genoemd. In de voorgeboden (politie-verorderingen) van 1504 wordt het verboden om ‘in den Yserput oft Symonshaeven penssen oft clederen’ te wassen, ‘oft hout oft vuylnisse inleggen‘. Het blijkt dus een waterput geweest te zijn. Rond 1795 stond er ‘den Asbak ‘, een stortplaats voor afval, die later de naam IJzeren Put in de volksmond verdrongen heeft. Op kaarten bleef de naam gehandhaafd en ze werd in 1949 weer in gebruik genomen.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen12911
adressen
16407
hoofdbewoners
591
foto's
81
info-items