We heten u welkom op 'wijkregistersteenbergen.nl': een website die u meeneemt in de historie van Steenbergen. Via deze website komt u meer te weten over de historie van een adres in onze stad en de (hoofd)bewoners ervan. 

Waar woonden onze voorouders?
Voor 1949 werden adressen niet aangeduid met straatnaam en huisnummer. Steenbergen was verdeeld in wijken en men maakte gebruik van een combinatie van een wijknummer en een straatnaam. Ieder gebouw in een wijk kreeg een wijkletter met een nummer toegewezen. Zo woonde men bijvoorbeeld op A68 of B306. In diverse aktes, opgemaakt tussen 1806 en 1949, worden adressen op deze wijze aangeduid. Veel mensen zijn benieuwd naar de locatie, die bij een dergelijke wijknummering hoort om zo een beeld te krijgen waar hun voorouder woonde. Deze website geeft antwoord op die vraag!

In onze database vindt u op dit moment gegevens van personen van 1863 tot 1940, die woonden in wijk A en B. Onder Wijk A en B vallen alle straten die binnen de vesting liggen. Vanaf 1920 vindt er stadsuitbreiding plaats. Straten als Molenweg, Burgemeester van Loonstraat en een deel van de Wouwsestraat werden omgenummerd van Wijk E naar Wijk B. Ook deze eigenaren en (hoofdbewoners) zijn opgenomen in de database.Ravelijnstraat

Straat, gedeeltelijk aangelegd in 1952 en gedeeltelijk in 1956. Genoemd naar het zuidelijke ravelijn (versterkt punt) in de voormalige vestingwerken, dat lag ter plaatse van het huidige plantsoen en van de Lagere Landbouwschool.


Bron : Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen8231
adressen
12144
hoofdbewoners
511
foto's
53
info-items