In 1804 doen de wijkmeesters voor het eerst hun ronde om de bevolking van Steenbergen in kaart te brengen met het oog op de openbare veiligheid. De wijkmeesters opereren op een grijs overgangsgebied tussen armenzorg en openbare orde.

De wijkmeesters zijn in dienst van het algemeen Armbestuur en zorgen voor controle op de bewoning van de huizen. Zij brengen verslag uit aan de burgemeester, waarbij ze niet alleen aangeven wie in welk huis of op welke kamer woont, maar ook over de financiële en morele omstandigheden van de bewoners. Niet iedereen heeft het recht om inwoner van Steenbergen te zijn en vreemdelingen kunnen geweerd worden. Het toezicht op de vreemdelingen voeren de wijkmeesters samen met de politie uit. Zij brengen op hun beurt verslag uit bij het stadsbestuur.  

Rond 1860 groeien de wijkmeesters en het gemeentelijke secretarie naar elkaar toe. Vanaf begin 1900 heten de wijkmeesters voortaan bevolkingscontroleurs. In 1937 bij de overgang van het bevolkingsregister naar de persoonskaarten houdt hun werk op met bestaan.Wijkmeester
Deze website bevat nu alle eigenaren en (hoofd)bewoners van 1863 tot 1940. Zij woonden in de gemeente Steenbergen wonen, zoals de gemeente er tot de herindeling in 1997 eruit zag. Dinteloord en Nieuw-Vossemeer zijn pas na 1997 aan de Gemeente Steenbergen toegevoegd. De adresgegevens van deze kernen worden op termijn toegevoegd. Wijk D, Kruisland, vraagt om een kleine opmerking. Wijk D is omgenummerd naar huidige adressen, maar alle gegevens met eigenaren en (hoofd)bewoners tot 1863 zijn nog niet volledig.

Later breiden we het wijkregister nog verder uit tot 1804. In deze periode bestond een adres uit een wijk met een nummer. Een wijkmeester bracht met enige (on)regelmaat de bewoners van de stad in kaart. Hij liep (meestal) volgens een bepaalde route, waar hij van huis tot huis noteerde wie de eigenaar was en wie de (hoofd)bewoners waren. Het eerste huis noemde hij A1, het volgende huis A2, daarna A3 enz. Aan nieuwe adressen werd een letter a of b toegevoegd zoals bijvoorbeeld B103a. Om de paar jaar waren er zoveel huisnummers met een toevoeging dat het netter werd geacht om alles opnieuw te nummeren of dit werd zelfs door de provincie opgedragen. Als je in 1889 op A141 woonde, dan woonde je in 1899, na een nieuwe ronde van de wijkmeester, ineens op A165. Een nieuw adres, maar wel op de vertrouwde plek. In 1949 kwam er aan een einde aan deze situatie en werden alle wijken met nummers omgenummerd naar de huidige adressen, zoals die nog steeds in gebruik zijn.

Zoeken op wijk met nummer
Op deze website kunt u op diverse manieren zoeken naar adresgegevens, die interessante of onverwachte informatie kunnen opleveren. Zo is het mogelijk om te zoeken op een wijk, een nummer en een jaartal naar een huidig adres. De jaartallen, waar uit  gekozen kan worden zijn de jaren, waarin de wijkmeester het wijkregister opmaakte. De wijkregisters zijn opgemaakt in 1863, 1880, 1889, 1899, 1904, 1915, 1920 en in 1932. Het wijkregister van 1932 bevat eigenaren en (hoofd)bewoners tot en met 1940. Vanaf 1940 wordt gewerkt met persoonskaarten, waarmee een nieuwe persoonsregistratie werd ingezet. 

De gehele gemeente Steenbergen was verdeeld in aantal wijken. In eerste instantie werkte men met wijk A tot en met T. Vanaf 1862 is er een herschikking van de wijk geweest naar slechts 8 wijken, A tot en H. Sinds 1949 kent Steenbergen adressen in de vorm van een straatnaam met een huisnummer.

Zoeken op naam of adres
U kunt zoeken op een achternaam of op een huidig adres.

Heeft u hulp nodig bij het zoeken op de website of heeft u vragen over de gevonden informatie? Stuur gerust een e-mail naar info@wijkregistersteenbergen.nl