De wijkmeester loopt zijn ronde


Voor 1949 werden adressen nog niet aangeduid met straatnaam en huisnummer, zoals we dat nu kennen. Steenbergen was verdeeld in wijken en men maakte gebruik van een combinatie van een wijknummer en een straatnaam. Ieder gebouw, huis, pakhuis, schuur of stal, in een wijk kreeg een wijkletter met een nummer toegewezen. Zo woonde men bijvoorbeeld op A68 of B306. In diverse aktes, opgemaakt tussen 1806 en 1949, worden adressen op deze wijze aangeduid. Veel mensen zijn benieuwd naar de locatie, die bij een dergelijke wijknummering hoort om zo een beeld te krijgen waar hun voorouder woonde. Deze website geeft antwoord op die vraag!Wijkmeester
Deze website bevat nu alle eigenaren en (hoofd)bewoners van 1863 tot 1940, die binnen de vesting wonen. Later breiden we dit nog verder uit tot 1806. In deze periode bestond een adres uit een wijk met een nummer. Een wijkmeester bracht met enige (on)regelmaat de bewoners van de stad in kaart. Hij liep (meestal) volgens een bepaalde route, waar hij van huis tot huis noteerde wie de eigenaar was en wie de (hoofd)bewoners waren. Het eerste huis noemde hij A1, het volgende huis A2, daarna A3 enz. Aan nieuwe adressen werd een letter a of b toegevoegd zoals bijvoorbeeld B103a. Om de paar jaar waren er zoveel huisnummers met een toevoeging dat het netter werd geacht om alles opnieuw te nummeren of dit werd zelfs door de provincie opgedragen. Als je in 1889 op A141 woonde, dan woonde je in 1899, na een nieuwe ronde van de wijkmeester, ineens op A165. Een nieuw adres, maar wel op de vertrouwde plek. In 1949 kwam er aan een einde aan deze situatie en werden alle wijken met nummers omgenummerd naar de huidige adressen, zoals die nog steeds in gebruik zijn.

Zoeken op wijk met nummer

Op deze website kunt u op diverse manieren zoeken naar adresgegevens, die interessante of onverwachte informatie kunnen opleveren. Zo is het mogelijk om te zoeken op een wijk, een nummer en een jaartal naar een huidig adres. De jaartallen, waar uit  gekozen kan worden zijn de jaren, waarin de wijkmeester het wijkregister opmaakte. De wijkregisters zijn opgemaakt in 1863, 1880, 1889, 1899, 1904, 1915, 1920 en in 1932. Het wijkregister van 1932 bevat eigenaren en (hoofd)bewoners tot en met 1940. Vanaf 1940 wordt gewerkt met persoonskaarten, waarmee een nieuwe persoonsregistratie werd ingezet. 


De gehele gemeente Steenbergen was verdeeld in aantal wijken. In eerste instantie werkte men met wijk A tot en met T. Vanaf 1862 is er een herschikking van de wijk geweest naar slechts 8 wijken, A tot en H. In onze database vindt u op dit moment gegevens van eigenaren en (hoofd)bewoners van 1863 tot 1940, die woonden in wijk A en B. Onder Wijk A en B vallen alle straten, maar ook steegjes, die binnen de vesting liggen. Vanaf 1920 vindt er stadsuitbreiding plaats. Straten als Molenweg, huidige Burgemeester van Loonstraat en een deel van de Wouwsestraat werden omgenummerd van Wijk E naar Wijk B. Ook deze eigenaren en (hoofdbewoners) zijn opgenomen in de database.

Zoeken op naam of adres
U kunt zoeken op een achternaam of op een huidig adres.


Beeldmateriaal
We streven ernaar om ieder adres van historisch beeldmateriaal te voorzien, maar ook andere interessante informatie over een adres of de bewoners voegen we graag toe. Kijk voor meer informatie over het insturen van (beeld)materiaal in de menubalk onder het kopje "informatie" en vervolgens bij "insturen (beeld)materiaal).

Volop in ontwikkeling
Deze website is nog volop in ontwikkeling en nog lang niet compleet. Het idee voor deze website is ontstaan om de database met wijken en nummers en de bijbehorende omgenummerde huidige adressen online beschikbaar te maken. Tijdens het ontwikkelen van deze website werden we steeds enthousiaster en werden regelmatig nieuwe ideeën geboren. Veel ideeën zijn inmiddels omgezet naar daden. Zo kan er op meerdere manieren gezocht worden, Google Maps geeft de locatie van het gezochte adres aan en ook via StreetView kan de locatie bekeken worden. Gemeentelijke of rijksmonumenten zijn als zodanig herkenbaar. Als u op een straatnaam in het zoekresultaat klikt, dan vindt u informatie over de herkomst van de straatnaam. In de menubalk vindt u interessante artikelen over Steenbergen en van de werkgroep Stadskernonderzoek, maar ook een fotoarchief. Zo breiden we de website steeds verder uit.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en updates, want we zitten nog boordevol plannen.

We wensen u veel plezier op onze website toe!