Waar woonden uw voorouders?

Doorzoek het wijkregister


Welkom

We heten u welkom op 'wijkregistersteenbergen.nl': een website die u meeneemt in de historie van Steenbergen. Via deze website komt u meer te weten over de historie van een adres in onze stad met de eigenaar en de (hoofd)bewoners ervan.

Waar woonden uw voorouders in Steenbergen?

Lees verder...

IJzeren Put

In 1437 wordt de ‘IJSERPUT’ genoemd. In de voorgeboden (politie-verorderingen) van 1504 wordt het verboden om ‘in den Yserput oft Symonshaeven penssen oft clederen’ te wassen, ‘oft hout oft vuylnisse inleggen‘. Het blijkt dus een waterput geweest te zijn. Rond 1795 stond er ‘den Asbak ‘, een stortplaats voor afval, die later de naam IJzeren Put in de volksmond verdrongen heeft. Op kaarten bleef de naam gehandhaafd en ze werd in 1949 weer in gebruik genomen.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen

Adressen
Bewoners
Foto's
Artikelen

Monumentenkaart