Vleeshouwerstraat
Vermelding 1-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B106VleeshouwerstraatIzaak Joppe
wed. Frans van Loenhout
1880B27VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
H. Swaan

wed. J.L. Kuijl

Joanna Petronella van Dijk

Adrianus Timmermans
1889B27VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Adr. Timmermans
1899B28VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. A. Timmermans
1904B30Vleeshouwerstraatwed. Sebastiaan Pieter Joppe
Johanna Jacomina Smits 22-03-1844 Bruinisse (Z) zonder beroep
wed. A. Timmermans

C. de Bruijn

Ferdinand Antonij van Ostaijen
01-05-1858 Steenbergen (NB) koopman
1915B29Vleeshouwerstraatwed. Sebastiaan Pieter Joppe
Johanna Jacomina Smits 22-03-1844 Bruinisse (Z) zonder beroep
Ferdinand Antonij van Ostaijen
01-05-1858 Steenbergen (NB) koopman
Jan Marijn Broos
19-11-1883 Steenbergen (NB) kleermaker
Wilhelmus de Ron
24-06-1891 Steenbergen (NB) zonder beroep
1920B29VleeshouwerstraatAdriaan de Greef
01-01-1887 Steenbergen (NB) koperslager

1932B29Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatAdriaan de Greef
01-01-1887 Steenbergen (NB) koperslager

1949B29Kleine Kerkstraat 1

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 2-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B107 VleeshouwerstraatGerrit Lambooij
wed. Gerrit Lambooij
1880B28VleeshouwerstraatA. van Aert
Corstiaan van Loenhout
1889B28VleeshouwerstraatW.A. van Aert
Corstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
1899B29VleeshouwerstraatCorstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
Corstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
1904B31VleeshouwerstraatCorstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
Corstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
1915B30VleeshouwerstraatCorstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
Corstiaan Johannes Adrianus van Loenhoud
28-10-1856 Bergen op Zoom (NB) schoenmaker
Leendert Franciscus van Loenhoud
21-01-1882 Steenbergen (NB) schoenmaker
1920B30Vleeshouwerstraat
Leendert Franciscus van Loenhoud
21-01-1882 Steenbergen (NB) schoenmaker
1932B30Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatLeendert Franciscus van Loenhoud
21-01-1882 Steenbergen (NB) schoenmaker
Petronella Koopmans - de Baat
Leendert Franciscus van Loenhoud
21-01-1882 Steenbergen (NB) schoenmaker
A.L. Jacobs

P.J. La Fors

Ant.J. Suijkerbuijk
1949B30Kleine Kerkstraat 3

Heden Kleine Kerkstraat 3  

Vermelding 3-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B108 VleeshouwerstraatAdriana Oerlemans
Adriana Oerlemans
1880B29VleeshouwerstraatJohannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
Johannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
1889B29VleeshouwerstraatJohannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
Johannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
1899B30VleeshouwerstraatJohannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
Johannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
1904B32VleeshouwerstraatJohannes Blom
31-07-1847 Princenhage (NB) sigarenmaker
wed. Johannes Blom
Adriana Christina Oerlemans 22-11-1838 Steenbergen (NB) zonder beroep
1915B31Vleeshouwerstraatwed. Johannes Blom
Adriana Christina Oerlemans 22-11-1838 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Blom
Adriana Christina Oerlemans 22-11-1838 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1920B31Vleeshouwerstraatwed. Johannes Blom
Adriana Christina Oerlemans 22-11-1838 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Blom
Adriana Christina Oerlemans 22-11-1838 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
P.A. van Loon
1932B31Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatP.A. van Loon
P.A. van Loon
1949B31Kleine Kerkstraat 5
P. van Loon
Heden Kleine Kerkstraat 5  

Vermelding 4-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B109VleeshouwerstraatJoanna Geers
Martien Gerrit Oerlemans
1880B30VleeshouwerstraatJoanna Geers
Joanna Geers

Martien Gerard Oerlemans
22-03-1828 Steenbergen (NB) kleermaker
Willem Hendrik de Ron
1889B30VleeshouwerstraatJoanna Geers

Johannes Cornelis Becht
01-11-1840 Bergen op Zoom (NB) meubelmaker
Joanna Geers

Willem Hendrik de Ron

Jan Corn. Becht

Geertr. Huijsmans
1899B31VleeshouwerstraatJohannes Cornelis Becht
01-11-1840 Bergen op Zoom (NB) meubelmaker
Johannes Cornelis Becht
01-11-1840 Bergen op Zoom (NB) meubelmaker
Geert. Huijsmans

Johannes Bernardus Gouverneur
20-12-1873 Hoeven (NB) koopman
B.A. van der Wielen
1904B33VleeshouwerstraatJohannes Cornelis Becht
01-11-1840 Bergen op Zoom (NB) meubelmaker
Johannes Cornelis Becht
01-11-1840 Bergen op Zoom (NB) meubelmaker
B.A. van de Wielen
1915B32Vleeshouwerstraatwed. Johannes Cornelis Becht
Cornelia Huijsmans 25-01-1840 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Cornelis Becht
Cornelia Huijsmans 25-01-1840 Steenbergen (NB) zonder beroep
Johannes Sieders
25-12-1878 Enkhuizen (NH) kantoorbediende
1920B32Vleeshouwerstraatwed. Johannes Cornelis Becht
Cornelia Huijsmans 25-01-1840 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Johannes Cornelis Becht
Cornelia Huijsmans 25-01-1840 Steenbergen (NB) zonder beroep
Johannes Sieders
25-12-1878 Enkhuizen (NH) kantoorbediende
Petrus Weterings
18-07-1873 Raamsdonk (NB) metselaar
1932B32Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatPetrus Weterings
18-07-1873 Raamsdonk (NB) metselaar
W.A. Bakx
Petrus Weterings
18-07-1873 Raamsdonk (NB) metselaar
Adrianus van Meer
13-10-1910 landarbeider chauffeur
G. de Ron

W. de Bruin
1949B32Kleine Kerkstraat 7
W. de Bruin
Heden Kleine Kerkstraat 7  

Vermelding 5-39

 

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B110VleeshouwerstraatAntonie Raats
Antonie Raats Az
1880B31VleeshouwerstraatAntonij Raats
Antonij Raats Az
1889B31VleeshouwerstraatAntonij Raats
Antonij Raats Az
1899B32Vleeshouwerstraatwed. A Raats

Frederik Vernes
10-04-1856 Dordrecht (ZH) huis- en rijtuigschilder
wed. Ant. Raats

G.H. Lammerée
1904B34VleeshouwerstraatFrederik Vernes
10-04-1856 Dordrecht (ZH) huis- en rijtuigschilder
Jan Veraart

Kornelis van Loon
20-09-1877 Steenbergen (NB) arbeider
1915B33VleeshouwerstraatFrederik Vernes
10-04-1856 Dordrecht (ZH) huis- en rijtuigschilder
Kornelis van Loon
20-09-1877 Steenbergen (NB) arbeider
M. Ossenblok

Petrus Adrianus van Loon
24-09-1900 Steenbergen (NB) schilder
1920B33Vleeshouwerstraat
Kornelis van Loon
20-09-1877 Steenbergen (NB) arbeider
Petrus Adrianus van Loon
24-09-1900 Steenbergen (NB) schilder
1932B33Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatKornelis van Loon
20-09-1877 Steenbergen (NB) fabrieksarbeider
C.J. Baartmans
Kornelis van Loon
20-09-1877 Steenbergen (NB) arbeider
C.J. Baartmans
1949B33Kleine Kerkstraat 9
C.J. Baartmans
Heden Kleine Kerkstraat 9  

Vermelding 6-39Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B111VleeshouwerstraatHendrikus de Bruijn
14-10-1822 Steenbergen (NB) tapper
Corstiaan Schippers
1880B32VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
Govert Jan de Jong Az
1889B32VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Govert Jan de Jong Az
1899B33VleeshouwerstraatSebastiaan Pieter Joppe
22-03-1837 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. G.J. de Jong
1904B35Vleeshouwerstraatwed. Sebastiaan Pieter Joppe
Johanna Jacomina Smits 22-03-1844 Bruinisse (Z) zonder beroep
wed. G.J. de Jong

J. van de Kar

wed. Kostiaan Schipper
Lena van Gulik 21-10-1848 Hellevoetsluis (ZH) winkelier
1915B34Vleeshouwerstraatwed. Sebastiaan Pieter Joppe
Johanna Jacomina Smits 22-03-1844 Bruinisse (Z) zonder beroep
wed. Kostiaan Schipper
Lena van Gulik 21-10-1848 Hellevoetsluis (ZH) winkelier
1920B34Vleeshouwerstraat
wed. Kostiaan Schipper
Lena van Gulik 21-10-1848 Hellevoetsluis (ZH) winkelier
Henricus Waltherus Ignatius Daverveldt
01-11-1886 Wouw (NB) graanhandelaar
D. Witte

Chr. De Ron

M.M. de Regt
1932B34Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatMatthijs Jan Moll
02-03-1879 Steenbergen (NB) winkelier
M.M. de Regt

C. Gelten

A. Kostermans
1949B34Kleine Kerkstraat 11
C.A. Slokkers
Heden Kleine Kerkstraat 11  

Vermelding 7-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B112Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1880B33Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1889B33Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1899B34Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1904B36Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
1915B35Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
Petrus Peeters
30-12-1894 Steenbergen (NB) arbeider
Adrianus Hendrikus Franciscus Valk
09-07-1864 Loon op Zand (NB) goudsmid
1920B35Vleeshouwerstraatwed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Johannes Pirée
Adriana Joanna Oerlemans 01-11-1834 Steenbergen (NB) winkelier
Adrianus Hendrikus Franciscus Valk
09-07-1864 Loon op Zand (NB) goudsmid
K. van Geel

Chr. Hoendervangers
1932B35Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatAdriaan Frans van Leest
16-03-1870 Steenbergen (NB) smid
Arthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
Chr. Hoendervangers

wed. Ijzermans

Adriaan Frans van Leest
16-03-1870 Steenbergen (NB) smid
J. de Bruin
1949B35Kleine Kerkstraat 13
J. de Bruin

J.C. Hector
Heden Kleine Kerkstraat 13  

Vermelding 8-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B113VleeshouwerstraatAdriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
Adriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
1880B34VleeshouwerstraatAdriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
Adriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
1889B34VleeshouwerstraatAdriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
Adriaan van Agtmaal
02-04-1823 Steenbergen (NB) winkelier
1899B35Vleeshouwerstraatwed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
1904B37Vleeshouwerstraatwed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
wed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
1915B36Vleeshouwerstraatwed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
Adriaan Frans van Leest
16-03-1870 Steenbergen (NB) smid
wed. Adriaan van Agtmaal
Petronella Uitdewilligen 16-03-1831 Steenbergen (NB) winkelier
Antonius Brusselaars
19-02-1892 Steenbergen (NB) dagbladcolporteur
Cornelis Petrus Hermans
05-09-1895 Steenbergen (NB) grondwerker
Martien Hellemons
14-03-1889 Steenbergen (NB) arbeider
Petrus Peeters
30-12-1894 Steenbergen (NB) arbeider
1920B36VleeshouwerstraatAdriaan Frans van Leest
16-03-1870 Steenbergen (NB) smid

1932B36Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatAdriaan Frans van Leest
16-03-1870 Steenbergen (NB) smid
P.L. Mangnus

1949B36Kleine Kerkstraat 15

Heden Kleine Kerkstraat 15  

Vermelding 9-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B113aVleeshouwerstraatAntonij Raats
Lodewijk Overheijden

Jan van Hertom
1880B35VleeshouwerstraatAntonij Raats
Jan van Hertom

wed. Corstiaan Schipper
1889B35VleeshouwerstraatAnt. Raats
wed. Corstiaan Schipper

Jan Chattelion

W. de Ron
1899B36VleeshouwerstraatAnt. Raats
Willem Hendrik de Ron
17-08-1826 Steenbergen (NB) sigarenmaker
Elisabeth Roelands

Johanna Bette

G.H. Lammerée

D. Hoek
1904B38Vleeshouwerstraatwed. A. Raats
Willem Hendrik de Ron
17-08-1826 Steenbergen (NB) sigarenmaker
wed. Chr. Huijsmans

Mar. G. Baartmans

Pieter Lammers
19-09-1883 Steenbergen (NB) koetsier
1915B37Vleeshouwerstraatwed. A. Raats
Willem Hendrik de Ron
17-08-1826 Steenbergen (NB) sigarenmaker
Dirk Hoek
11-05-1878 Steenbergen (NB) metselaar koopman
Adriaan Broos
22-11-1872 Steenbergen (NB) kleermaker schoenmaker
Bernardus Paulus van Riet
27-09-1883 Bergen op Zoom (NB) timmerman
Pieter Jan van Bers
05-10-1882 Steenbergen (NB) metselaar
1920B37VleeshouwerstraatPieter Adriaan Raats
18-04-1885 Steenbergen (NB) zonder beroep
Adriaan van As
05-06-1878 Steenbergen (NB) sigarenmaker
J. de Bruin

Gijsb. Brands

Adr. Schouteren

C. de Vos
1932B37Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatC.J. van Loenhout

Ant. Stoffelen
C. de Vos
1949B37Kleine Kerkstraat 17

Heden Kleine Kerkstraat 17  

Vermelding 10-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1899

1904B38aVleeshouwerstraatwed. A. Raats
Mar. De Smit
1915B38Vleeshouwerstraatwed. A. Raats

Johannis Quist
1848 Oud-Vossemeer (Z) broodbakker
Johannis Quist
1848 Oud-Vossemeer (Z) broodbakker
Adriaan Broos
22-11-1872 Steenbergen (NB) kleermaker schoenmaker
1920B38VleeshouwerstraatPieter Adriaan Raats
18-04-1885 Steenbergen (NB) zonder beroep

1932B38Vleeshouwerstraat C.J. van Loenhout

Ant. Stoffelen

1949B39Kleine Kerkstraat 19
Chr. Hoendervangers

C.W. Hoendervangers
Heden Kleine Kerkstraat 19  

Vermelding 11-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B114VleeshouwerstraatCornelis van Loenhout
Cornelis van Loenhout
1880B36VleeshouwerstraatCornelis van Loenhout
Cornelis van Loenhout
1889B36VleeshouwerstraatC. van Loenhout
Corn. van Loenhout
1899B37VleeshouwerstraatC. van Loenhout
wed. C. van Loenhout
1904B39Vleeshouwerstraatwed. C. van Loenhout
wed. C. van Loenhout

Jacob Quaak

Joannes Adriaan Huijsmans
17-02-1859 Raamsdonk (NB) handelsreiziger
1915B39Vleeshouwerstraatwed. C. van Loenhout
Joannes Adriaan Huijsmans
17-02-1859 Raamsdonk (NB) handelsreiziger
Jacobus de Koning
02-01-1840 Oud-Vossemeer (Z)
Cornelis de Koning
22-11-1874 Oud-Vossemeer (Z) zonder beroep
Cornelis Verbaten
03-03-1857 Standdaarbuiten (NB) zonder beroep
Johannes Jacobs
02-09-1886 Wouw (NB) arbeider
1920B39VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Isabella Beatrix van der Riet
08-02-1872 Steenbergen (NB) zonder beroep
1932B39Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Chr. Hoendervangers
Isabella Beatrix van der Riet
08-02-1872 Steenbergen (NB) zonder beroep
Chr. Hoendervangers
1949B40Kleine Kerkstraat 21
G.J. Rossel
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 12-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B116VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Carel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
1880B37VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Carel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
1889B37VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Carel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Frans Huijs
19-09-1835 Steenbergen (NB) korenmolenaar
1899B38VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Carel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Frans Huijs
19-09-1835 Steenbergen (NB) korenmolenaar
Teunis den Hartog
14-10-1867 Groot Ammers (ZH) rijksambtenaar
Johannes Veraart
15-09-1862 Steenbergen (NB) metselaar
Kornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
1904B40VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant

1915B40VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant

1920B40VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant

1932B40Vleeshouwerstraat / Kleine KerkstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Johannes Frederik van Loenhout
30-05-1908 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
1949 Kleine Kerkstraat 23

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 13-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B116aVleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Lodewijk Boets
11-07-1841 Steenbergen (NB) korenmolenaar
1880B38VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker

1889B38VleeshouwerstraatCarel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Carel Cornelis Lemmens
18-04-1830 Steenbergen (NB) broodbakker
Frans Huijs
19-09-1835 Steenbergen (NB) korenmolenaar
1949

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 14-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863

1899B38aVleeshouwerstraatK. van Loenhout
K. van Loenhout Cz
1904B41VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Kornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
1915B41VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Kornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
1920B41VleeshouwerstraatKornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
Kornelis Adriaan van Loenhout
29-04-1871 Steenbergen (NB) sigarenfabrikant
1932B41Vleeshouwerstraat / Kleine Kerkstraatwed. Kornelis Adriaan van Loenhout
Jacoba Adriana van der Riet 10-01-1870 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Kornelis Adriaan van Loenhout
Jacoba Adriana van der Riet 10-01-1870 Steenbergen (NB) zonder beroep
J. van der Riet
1949B41Smidstraat 1
Joh. F. van Loenhout
Heden Smidstraat 1  

Vermelding 15-39

 

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117VleeshouwerstraatArnoldus Timmermans
Adriaan Timmermans
1880B39VleeshouwerstraatArnoldus Timmermans
31-01-1813 Steenbergen (NB) winkelier
Kornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
Arnoldus Timmermans
31-01-1813 Steenbergen (NB) winkelier
Kornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
1889B39VleeshouwerstraatKornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
Kornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
1899B39VleeshouwerstraatKornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
Kornelis de Bruijn
22-11-1857 Steenbergen (NB) koopman
1904B42Vleeshouwerstraatwed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
1915B42Vleeshouwerstraatwed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
1920B42Vleeshouwerstraatwed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Kornelis de Bruijn
Antonia Maria Hector 22-08-1855 Steenbergen (NB) zonder beroep
1932B42VleeshouwerstraatAd. de Bruijn

Johanna de Bruijn - de Bruijn
kind. de Bruijn
1949B42Smidstraat 2
F.S.A. Nieuwlaat
Heden Smidstraat 2  

Vermelding 16-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117aVleeshouwerstraatArnoldus Timmermans
Antonij Kuijl
1880B40VleeshouwerstraatArnoldus Timmermans
31-01-1813 Steenbergen (NB) winkelier
Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Antonij Kuijl

Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
1889B40VleeshouwerstraatKornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
1899B40VleeshouwerstraatKornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
1904B43VleeshouwerstraatKornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
1915B43VleeshouwerstraatKornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Kornelis Hendrik Overheijden
01-04-1852 Steenbergen (NB) schoenmaker
Johannes Wilhelm Daniel Steenbergen
22-11-1883 Steenbergen (NB) muziekonderwijzer
Christiaan Pieter Franken
24-0-1874 Steenbergen (NB) onderwijzer
Catharina Gilson
1920B43Vleeshouwerstraat
Christiaan Pieter Franken
24-0-1874 Steenbergen (NB) onderwijzer
Catharina Gilson

Henricus Waltherus Ignatius Daverveldt
01-11-1886 Wouw (NB) graanhandelaar
M. Gladdines
1932B43Vleeshouwerstraatwed. M. Overheijden
H. Gladdines
1949B43Vleeshouwerstraat 1
Ant. M.J. Bus
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 17-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117bVleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Jacob Benjamin Walg
30-04-1826 Oosterhout (NB) koopman
1880B41VleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Jacob Benjamin Walg
30-04-1826 Oosterhout (NB) koopman
1889B41Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Jacob Benjamin Walg
30-04-1826 Oosterhout (NB) koopman
1899B41Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Jacob Benjamin Walg
30-04-1826 Oosterhout (NB) koopman
1904B44Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
wed. Jacob Benjamin Walg
Roosje Nathan 01-08-1832 Sint Annaland (Z) zonder beroep
Adrianus Hendrikus Franciscus Valk
09-07-1864 Loon op Zand (NB) goudsmid
1915B44Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Adrianus Hendrikus Franciscus Valk
09-07-1864 Loon op Zand (NB) goudsmid
1920B44Vleeshouwerstraat
Adrianus Hendrikus Franciscus Valk
09-07-1864 Loon op Zand (NB) goudsmid
Ant. De Bruijn

C. Hoendervangers

J. Schouteren

A. de Ron
1932B44VleeshouwerstraatM.P. Léautaud

Adr. de Ron
A. de Ron

H.P.W. Léautaud
1949B44Vleeshouwerstraat 3
A. de Ron

P. Hoendervangers
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 18-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117cVleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Johannes Arnst
06-12-1851 Sessenhausen (D) sigarenmaker
1880B42VleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Cornelis Carolus Eland
1889B42Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Cornelis Carolus Eland
01-11-1842 Bergen op Zoom (NB) zadelmaker
1899B42Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Cornelis Carolus Eland
01-11-1842 Bergen op Zoom (NB) zadelmaker
1904B45Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
wed. K. Schipper

wed. Pieter van Gurp
Joanna Elizabet Huijsmans 25-12-1851 Steenbergen (NB) zonder beroep
Carolina Huijsmans
1915B45Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
wed. Pieter van Gurp
Joanna Elizabet Huijsmans 25-12-1851 Steenbergen (NB) zonder beroep
Carolina Huijsmans
27-08-1849 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Eduard van Osta
Joanna Elizabet van Loenhout 18-10-1821 Steenbergen (NB) zonder beroep
J. van de Vloet

Johannes de Regt
28-11-1894 Steenbergen (NB) klompenmaker
1920B45Vleeshouwerstraat
Christianus Hoendervangers
18-06-1898 Steenbergen (NB) arbeider
Ant. De Bruijn

J. Delhez
1932B45VleeshouwerstraatM. Léautaud
J. Delhez

J. Mertens

wed. P.J. van Rooij

J. Laanen
1949B45Vleeshouwerstraat 5
A. Gladdines
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 19-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117dVleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
wed. Adriaan Frederik van Gurp
1880B43VleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Adriaan Frederik van Gurp
1889B43Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
wed. A.F. Huijs

Antonij van Gurp
24-09-1848 Steenbergen (NB) schoenmaker
1899B43Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Antonij van Gurp
24-09-1848 Steenbergen (NB) schoenmaker
Catharina van Gurp

H. van Gurp
1904B46Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Antonij van Gurp
24-09-1848 Steenbergen (NB) schoenmaker
1915B46Vleeshouwerstraatwed. Simon den Houter
Cornelia Wilhelmina Quist 11-11-1825 Nieuw-Vossemeer (NB) zonder beroep
Antonij van Gurp
24-09-1848 Steenbergen (NB) schoenmaker
Johannes Theodorus Renard
08-05-1891 Breda (NB) slager
1920B46Vleeshouwerstraat
Johannes Theodorus Renard
08-05-1891 Breda (NB) slager
D. Witte

Chr. De Ron

Fr. Plasmans

P.C. Schouteren
1932B46VleeshouwerstraatM. Léautaud
P.C. Schouteren

A. Schouteren

J. Bruin

Adr. J. Brusselaars
1949B46Vleeshouwerstraat 7
A.J. Brusselaars
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 20-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B117eVleeshouwerstraatSimon den Houter
11-04-1821 Steenbergen (NB) timmerman
Pieter Eestermans
1880B44VleeshouwerstraatPieter Christiaan Eestermans
wed. Pieter Christiaan Eestermans
1889B44Vleeshouwerstraatwed. P.C. Eestermans
wed. P.C. Eestermans

wed. K. Schipper
1899B44VleeshouwerstraatPieter Bierens
wed. K. Schipper
1904B47VleeshouwerstraatJ. Bijsters
Benedictus Huijgens
08-07-1872 Steenbergen (NB) kleermaker
1915B47VleeshouwerstraatJ. Bijsters
Benedictus Huijgens
08-07-1872 Steenbergen (NB) kleermaker
1920B47Vleeshouwerstraat
Benedictus Huijgens
08-07-1872 Steenbergen (NB) kleermaker
W. Michels
1932B47VleeshouwerstraatWilhelmus Antonius Michels
15-11-1900 Steenbergen (NB) kleermaker incasseerder
W. Michels

C. de Vos

C. de Bruin

J. de Bruin
1949B47Vleeshouwerstraat 9
C. de Bruin
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 21-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B94VleeshouwerstraatHendrik Stoffelen
Hendrik Stoffelen

Christiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
1880B70VleeshouwerstraatChristiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
Christiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
1889B70VleeshouwerstraatChristiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
Christiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
1899B74KruispoortChristiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
Christiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
1904B78KruispoortChristiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
Christiaan Adriaan Stoffelen
10-07-1856 Steenbergen (NB) hotelhouder
Hendrik Adrianus Johannes Stoffelen
03-08-1881 Steenbergen (NB) hotelhouder
1915B78KruispoortEmmericus Carel van der Spelt
09-07-1848 Steenbergen (NB) notaris

1920B78KruispoortArthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder

1932

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 22-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1899

1904

1915B79VleeshouwerstraatC.A. Stoffelen

Cornelis van Tilburg
20-08-1869 Willemstad (NB) herbergier koopman
Hendrik Adrianus Johannes Stoffelen
03-08-1881 Steenbergen (NB) hotelhouder
Cornelis van Tilburg
20-08-1869 Willemstad (NB) herbergier koopman
Arthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
1920B79VleeshouwerstraatArthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
Arthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
Christiaan Antonij Dekkers
17-09-1879 Steenbergen (NB) tapper
1932B75VleeshouwerstraatChristiaan Antonij Dekkers
17-09-1879 Steenbergen (NB) tapper
N.V. De Drie Hoefijzers (Breda (NB))
Christiaan Antonij Dekkers
17-09-1879 Steenbergen (NB) tapper
M.K.H. Huijsmans

A.J. Vredeveld
1949B75Vleeshouwerstraat 16
M. Huijsmans
Heden Vleeshouwerstraat 20  

Vermelding 23-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1920B79aVleeshouwerstraatArthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
Arthur Arnoldus Herbers
20-01-1892 Antwerpen (B) bouwkundige hotelhouder
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 24-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B94aVleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1880B71VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1889B71VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1899B75VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1904B79VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1915B80VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Hendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
1920B80VleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid
Petrus Aloysius van Mechelen
05-03-1898 Steenbergen (NB) hoefsmid
1932B76VleeshouwerstraatPetrus Aloysius van Mechelen
05-03-1898 Steenbergen (NB) hoefsmid
Petrus Aloysius van Mechelen
05-03-1898 Steenbergen (NB) hoefsmid
1949B76Vleeshouwerstraat 14
Petrus Aloysius van Mechelen
05-03-1898 Steenbergen (NB) hoefsmid
Dit adres is tussen 1949 en heden ook bekend geweest als Kerkplein 2
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 25-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B94bVleeshouwerstraatHendrikus van Mechelen
08-03-1854 Bergen op Zoom (NB) hoefsmid

1880

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 26-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B96VleeshouwerstraatLeendert van de Vos
Rochus Bierens
1880B72VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
Rochus Bierens
1889B72VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
Rochus Bierens
1899B76Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
Antonius Jacobus Haasen
18-10-1863 Cuijk (NB) broodbakker
1904B80Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
Antonius Jacobus Haasen
18-10-1863 Cuijk (NB) broodbakker
Marijn van Overveld
26-05-1878 Steenbergen (NB) broodbakker
1915B81Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
Marijn van Overveld
26-05-1878 Steenbergen (NB) broodbakker
Johannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
1920B81VleeshouwerstraatJohannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
Johannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
1932B77Vleeshouwerstraat Johannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
Johannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
1949B77Vleeshouwerstraat 12
Johannes Hubertus Montens
05-10-1884 Waspik (NB) broodbakker
wed. W. Montens
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 27-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B96aVleeshouwerstraatLeendert van de Vos
Jan Cornelis Becht
1880B73VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
Cornelis Jacobus Lokker
01-06-1844 Steenbergen (NB) slijter
wed. Bierens
1889B73VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
wed. Bierens

Johanna Bette
1899B77Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
wed. C. Duijvelaar
1904B81Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
wed. C. Duijvelaar

Pieter Roelands
1915B82Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
Pieter Roelands
25-03-1866 Steenbergen (NB) arbeider
Johannes Heshof
18-01-1876 Oud-Gastel (NB) bakker
1920B82Vleeshouwerstraat
Johannes Heshof
18-01-1876 Oud-Gastel (NB) bakker
D. Jonkers
1932B78VleeshouwerstraatJohannes Heshof
18-01-1876 Oud-Gastel (NB) bakker
D. Jonkers
1949B78Vleeshouwerstraat 10

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 28-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B96bVleeshouwerstraatLeendert van de Vos
Bernard van den Wijngaard
1880B74VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
Ferdinand Antonij van Ostaijen
01-05-1858 Steenbergen (NB) koopman
1889B74VleeshouwerstraatLeendert de Vos
13-04-1819 Halsteren (NB) huisschilder
Ferdinand Antonij van Ostaijen
01-05-1858 Steenbergen (NB) koopman
1899B78Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
P. van de Berg
1904B82Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
P. van de Berg
1915B83Vleeshouwerstraatgezusters L. de Vos
P. van den Berg
1920B83Vleeshouwerstraat
P. vana den Berg
1932B79VleeshouwerstraatP. van den Berg
P. van den Berg
1949B79Vleeshouwerstraat 8
wed. P. van de Berg
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 29-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B97Vleeshouwerstraatwed. Antonij Raats

Cornelis van Hertom
Cornelis van Hertom
1880B75VleeshouwerstraatCorn. van Hertom
Cornelis van Hertom
1889B75VleeshouwerstraatCorn. van Hertom
Corn. van Hertom
1899B79VleeshouwerstraatP.J. Gunst
C. van Hertom
1904B83VleeshouwerstraatP.J. Gunst
wed. C. van Hertom
1915B84VleeshouwerstraatPieter Jozef van Gunst
21-12-1848 Steenbergen (NB) huisschilder
wed. K. van Hertom

M.J. Zomers

Leendert Maten

J. Dujvelaar
1920B84Vleeshouwerstraat
J. Duijvelaar

wed. Johannes Constantijn Lardenoij

wed. Jan Kroonen
Antonia Maria Lardenoij 19-12-1880 Steenbergen (NB) zonder beroep
1932B80VleeshouwerstraatJ. Lardenoy
kind. Lardenoij

wed. Jan Kroonen
Antonia Maria Lardenoij 19-12-1880 Steenbergen (NB) zonder beroep
B.M.P. van Gorp
1949B80Vleeshouwerstraat 6
J.M. Lardenoij

B.M. van Gorp
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 30-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1880B75aVleeshouwerstraatAntonij Raats
Petrus Paulus Maria Jurgers
14-08-1854 Boxmeer (NB) gemeentesecretaris
1889B75aVleeshouwerstraatAnt. Raats

Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Petrus Paulus Maria Jurgers
14-08-1854 Boxmeer (NB) gemeentesecretaris
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
1949

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 31-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B98VleeshouwerstraatCornelis Raats
Cornelis Raats
1880B76VleeshouwerstraatDimphna Raats
Dimphna Raats

J. Huijsmans
1889B76VleeshouwerstraatDimphna Raats
Dimphna Raats

Adriaan Jan Huijsmans
02-06-1821 Steenbergen (NB) landbouwer
1899B80VleeshouwerstraatJacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Johanna Bette

Adriana Bette
1904B84VleeshouwerstraatJ.J.Koopman
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
1915B85VleeshouwerstraatJacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
J.W. Bouhuijs

M. van Ijzerlooij
1920B85VleeshouwerstraatJacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
1932B81VleeshouwerstraatJacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
Jacobus Johannis Koopman
02-04-1866 Dinteloord (NB) huisschilder
J.A. de Bert
1949B81Vleeshouwerstraat 4
wed. van Ijzerloo
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 32-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B99VleeshouwerstraatJan de Jong
Jan de Jong
1880B77Vleeshouwerstraaterven Jan de Jong

R.C. Gasthuis
erven Jan de Jong
1889B77VleeshouwerstraatR.K. Gasthuis

1899B81VleeshouwerstraatDimph Raats
Dimphna Raats

Adriaan Jan Huijsmans
02-06-1821 Steenbergen (NB) landbouwer
1904B85VleeshouwerstraatD.A. Raats
D. Raats

A.J. Huijsman

Jacobus Adrianus Hoppenbrouwers
04-04-1874 Steenbergen (NB) timmerman
1915B86VleeshouwerstraatD.A. Raats
Jacobus Adrianus Hoppenbrouwers
04-04-1874 Steenbergen (NB) timmerman
D. Raats

A.J. Huijsmans
1920B86VleeshouwerstraatJacobus Adrianus Hoppenbrouwers
04-04-1874 Steenbergen (NB) timmerman
Jacobus Adrianus Hoppenbrouwers
04-04-1874 Steenbergen (NB) timmerman
L.A.M. Vlamings

M. Joh. Herbers

L.H.J. van de Hoeve

Andr. J. de Visser
1932B82VleeshouwerstraatL.A.M. Vlamings
L.A.M. Vlamings
1949B82Vleeshouwerstraat 2
L.A. Vlamings
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 33-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B100Vleeshouwerstraat

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 34-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B101Vleeshouwerstraat

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 35-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B102VleeshouwerstraatR.C. Gasthuis bisdom van Breda

1880B78VleeshouwerstraatR.C. Gasthuis

1889B78VleeshouwerstraatR.K. Gasthuis

1899B82VleeshouwerstraatR.C. Gasthuis

1904B86VleeshouwerstraatR.K. Gasthuis

1915B87VleeshouwerstraatR.K. Gasthuis
W.J. Bastiaanse

wed. Kornelis Jan van der Lint
Margo Joanna van Eekelen 21-04-1856 Steenbergen (NB) zonder beroep
1920B87VleeshouwerstraatR.K. Gasthuis
W.J. Bastiaanse

wed. Kornelis Jan van der Lint
Margo Joanna van Eekelen 21-04-1856 Steenbergen (NB) zonder beroep
1932B83Kleine KerkstraatR.K. Gasthuis

Charitas (Roosendaal)

1949B83Kleine Kerkstraat 8

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 36-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B103VleeshouwerstraatJan van der Riet Cz

1880B79Vleeshouwerstraaterven Jan van der Riet Cz

1889B79Vleeshouwerstraaterven J. van der Riet

1899B83Vleeshouwerstraatwed. Jan van der Riet Czn

1904B87Vleeshouwerstraatwed. Jan van der Riet Czn

1915B88Vleeshouwerstraatwed. Jan van der Riet Czn

1920B88VleeshouwerstraatPieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar

HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 37-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B104VleeshouwerstraatHubertus Peeters
15-05-1833 Dongen (NB) schoenmaker
Hubertus Peeters
15-05-1833 Dongen (NB) schoenmaker
wed. Cornelis Baartmans

Joanna van de Water

Maria Eestermans
1880B80VleeshouwerstraatHubertus Peeters
15-05-1833 Dongen (NB) schoenmaker
Hubertus Peeters
15-05-1833 Dongen (NB) schoenmaker
C. Baartmans

J. van de Water

Wilhelmina Geijsen

wed. Cornelis Baartmans
1889B80Vleeshouwerstraatwed. Hubertus Peeters
Dimphna de Jong 09-12-1836 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Hubertus Peeters
Dimphna de Jong 09-12-1836 Steenbergen (NB) zonder beroep
Wilhelmina Geijsen

wed. Corn. Baartmans

Elizabeth Bogers
1899B84Vleeshouwerstraatwed. Hubertus Peeters
Dimphna de Jong 09-12-1836 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Hubertus Peeters
Dimphna de Jong 09-12-1836 Steenbergen (NB) zonder beroep
wed. Adriaan Philip van Arkel Koudsijn
Joanna Agatha Veninckx 13-09-1827 Steenbergen (NB) zonder beroep
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
1904B88Vleeshouwerstraatwed. Hubertus Peeters
Dimphna de Jong 09-12-1836 Steenbergen (NB) zonder beroep
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
wed. Adriaan Philip van Arkel Koudsijn
Joanna Agatha Veninckx 13-09-1827 Steenbergen (NB) zonder beroep
1915B89VleeshouwerstraatPieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
1920B89VleeshouwerstraatPieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
1932B84Kleine KerkstraatPieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
Pieter Jan Joseph Peeters
30-04-1870 Steenbergen (NB) leerhandelaar
1949B84Kleine Kerkstraat 6
kind. Peeters
Dit adres is tussen 1949 en heden ook bekend geweest als Kleine Kerkstraat 6
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 38-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863

1889

1899B85VleeshouwerstraatFranciscus Laurentius Hazen

1904B89Vleeshouwerstraatwed. Franciscus Laurentius Hazen

1915B90Vleeshouwerstraatwed. Franciscus Laurentius Hazen
wed. Franciscus Laurentius Hazen

A.M. van Tiggelen
1920B90VleeshouwerstraatA.M. van Tiggelen
A.M. van Tiggelen
1932B85Kleine Kerkstraatwed. A.M. van Tiggelen
wed. A.M. van Tiggelen
1949B85Kleine Kerkstraat 4
A. Knop
Dit adres is tussen 1949 en heden ook bekend geweest als Kleine Kerkstraat 4
HedenVervallen of gesloopt

Vermelding 39-39

Steenbergen
JaarNummerAdresEigenaarBewoners
1863B105BlauwstraatEduard van Osta
27-02-1817 Willebroek (B) schoenmaker
Pieter van Loenhout
1880B81Blauwstraatwed. Cornelis Raats
wed. Cornelis Raats
1889B81Blauwstraatwed. Corn. Raats

Franciscus Hazen
wed. Corn. Raats

Franciscus Hazen
1899B86BlauwstraatFranciscus Laurentius Hazen
Franciscus Laurentius Hazen
1904B90Vleeshouwerstraatwed. Franciscus Laurentius Hazen
Franciscus Laurentius Hazen
HedenVervallen of geslooptEr zijn 3 items in de historische telefoongids gevonden:

Jaartal Tel. nummer Naam Adres Beroep
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
10 Herbers, A.A. Het hotel is afgebrand en stond nabij Vleeshouwerstraat 20 architect, hotelhouder
1915
1917
1920
10 Tilburg. C. v. Kruispoort 17 voorheen H. Stoffelen hotelhouder
Jaartal Tel. nummer Naam Adres Beroep
1928
1929
4 Hotel Concordia Kruispoort (tegenwoordig: Het hotel is afgebrand en stond nabij Vleeshouwerstraat 20) exploitatie Chr. Ant. Dekkers
1906
1910
1913
1915
1917
1920
4 Mathiji P.A.H. Kaaistraat (tegenwoordig: Kaaistraat 31) handelaar
1921
1922
1923
1924
1925
1926
4 Tilburg, C. v. Kaaistraat (tegenwoordig: )
Jaartal Tel. nummer Naam Adres Beroep
1928
1929
108 Koopmans & Zn, J.J. Vleeshouwersstraat B85 (tegenwoordig: Vleeshouwerstraat 4) schilders en behangers
ZOEKEN...

Google

Aanvullende informatie

Er is geen aanvullende informatie over dit object gevonden. Heeft u waardevolle informatie? Neemt u dan vooral contact met ons op.