Laurentiusdijk

De naam ‘Laureyssendijck’ komt reeds voor in 1636 voor. Hoewel latere kaarten ook wel de naam Sint Laurensdijk geven, is het de vraag of hier niet eerder aan een persoons- of familienaam moet worden gedacht. De huidige weg heeft niet het karakter van een dijk. Op een kaart van ca. 1650 blijkt uit de naam ‘Afgeslechten Laureijssen dijck' dat ook hier een oorspronkelijke dijk is afgegraven tot meerdere versterking van de vesting.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen