Corneliusstraat

Deze verbinding tussen de Wipstraat en de Welbergsedijk bestond reeds lang, toen in 1927 de parochie Welberg werd opgericht. In 1939 was een groot gedeelte van de straat in aansluiting op het parochiecomplex bebouwd. De pastoor verzocht de gemeenteraad de naam van de patroonheilige der parochie te mogen geven aan deze straat. Door de bouw van een aantal woningen in 1959 is de straat volledig in de Welbergse bebouwing opgenomen.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen