Grote Kerkstraat

De naam ‘Die Karcstrate’, komt reeds in 1431 voor. ‘Grote’ Kerkstraat werd pas gebruikt, toen de naam ‘Kleine Kerkstraat’ in zwang kwam (zie aldaar). De naam is gemakkelijk te verklaren daar de straat de Markt verbindt met de plaats waar een de ‘grote’ kerk stond.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen