Wei

Het hierboven genoemd, onbebouwde terrein ten zuiden van de Vleeshouwerstraat was oorspronkelijk grasland, bekend in de 17e-eeuw als Hillen van den Yseren Put. Einde 18e-eeuw komt de naam ‘de Weij’ op, die dus op het hele terrein betrekking had, doch na bebouwing zich beperkte tot het huidige straatje.

Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen