Molenstraat

Oorspronkelijk werd de – verspreide – bebouwing tot de Molenweg gerekend. Na de stichting van de huizenblokken van de bouwvereniging ging de straat meer bij het eigenlijke dorps behoren. In 1939 werd de naam ‘weg’ voor dit gedeelte vervangen voor ‘straat’.

Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen