Kade

De Kade is in de jaren 1630 - 1631 gevormd, nadat de haven was verlegd van de Oost- en Westdam naar de huidige plaats. De naam is ontleend aan de beschoeiïng en waterkering.


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen