Brugweg

Deze weg ontleent zijn naam aan de Lange Brug over de Beek, die er het eindpunt van vormt. In 1805 heette hij dan ook nog Lange Brugweg.

Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen