Oudlandsestraat

Deze weg voert door de polder Oudland naar Moerstraten. Begin 17e-eeuw heet de weg nog ‘Nieuwen weg’. Hieruit kan met opmaken dat zij toen of pas was aangelegd of pas was gereconstrueerd. Met de voorzetsels ‘oud’ en ‘nieuw’ is voorzichtigheid geboden. In 1805 is de naam ‘Oudlandse weg’ reeds in gebruik. Later komt de naam ‘Oudlandse straat’ op. Terecht besloot de gemeenteraad in 1959 die naam te beperken tot het gedeelte binnen de bebouwde kom, terwijl de weg in het landelijke gebied de oude naam terugkreeg..


Bron :  Ham van, W.A. (1965), Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen